Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Únor, 2014

Marketing a cloud. Dvě noční můry každého IT manažera

Je toho dnes tolik, co může kdykoli uprostřed noci probudit ze spaní i toho nejzatvrzelejšího IT manažera. Přinejmenším jsou to požadavky marketingových oddělení – a pak taky, všechna ta cloudová řešení. A to raději vynechejme fenomén BYOD, ať se z článku nestane nějaké děsivé vyprávění s prvky horroru.

Marketing

Když analytička renomované agentury Gartner, Laura McLellan, vyřkla v roce 2012 svou památnou předpověď, že do pěti let, utratí šéf marketingu za firemní IT víc než samotný IT manažer, aktivovala rozbušku o jejíž detonační síle se jí snad ani nemohlo zdát.

Na základě tohoto tvrzení se totiž jaksi spontánně nabízí vysvětlení, že v r. 2017 bude IT ve firmách řízeno marketingem. K tomu je potřebné uvést skutečnost, že právě vztahy IT a marketingu jsou v organizacích velmi často na bodě mrazu. Navíc k tomu McLellan dodala, že uvažování marketingového oddělení může být 12 a víc měsíců napřed tomu, co dnes na firemní úrovni nabízí IT. Tím ovšem nemyslela, že pracovníci IT jsou nějací zabednění zpátečníci. Prostě pouze často řeší tak prozaické záležitosti jako jsou firemní sítě, datová bezpečnost, přidělování uživatelských rolí a jiné administrativní věci.

Jediné, co svým výrokem McLellan chtěla sdělit je, že role marketingu v současném světě dokonale zaměnitelných výrobků dramaticky narůstá. Je to způsobeno i nárůstem donedávna zcela neznámých obchodních kanálů, řízených právě marketingem, typu e-commerce, sociálních sítí, mobilního kontentu nebo třeba správy marketingových kampaní a procesů vůbec. Ty jsou i příčinou, proč výdaje marketingových oddělení jdou za IT tak výrazně nahoru, zatímco výdaje ostatních podnikových útvarů rostou mnohem pomaleji.

Několik otázek ke zvážení. Byl snad už někdy IT pracovník povýšen za řešení firemních byznys problémů? Je motivační složka odměňování IT pracovníků navázána na obchodní výsledky firmy, např. podle počtu zpracovaných objednávek? Využívají IT útvary své rozpočty na vzdělávání též v oblasti byznys školení? Má IT personál vyhrazený čas pro komunikaci s celou řadou liniových manažerů podniku? Rozumějí pracovníci IT útvarů dokonale byznysu své firmy?

A naopak, jsou si linioví manažeři vědomi toho, jaký vliv na jejich výsledky má každá dobře investovaná koruna do IT, stejně, jako vědí, proč vrážet další a další peníze do marketingových kampaní či náboru nových obchodních zástupců?

Závěrem jedno zjištění z posledních průzkumů: V organizacích, kde jsou úzké integrační vazby mezi IT a vlastním byznysem, mají linioví manažeři své IT rozpočty více pod kontrolou, než je tomu u firem s rozvolněnější integrací mezi IT a byznys procesy.

 

Cloud

Cloudová řešení si s sebou nesou pověst něčeho, co je přímo truc akcí byznys oddělení proti firemnímu IT. Jenomže poznatky z projektů implementace cloudových řešení v rámci podnikových aplikací dokazují přesný opak. Po implementaci řešení typu SaaS, ale i PaaS a IaaS, se jasně ukazuje, že firemní IT se posléze přesouvá blíž k firemnímu top managementu a více se věnuje rozvoji IT strategie, jež nesporně patří do nejvyšších pater vrcholového vedení firmy. Z běžného IT manažera, CIO, se záhy stává Chief Innovation Officer, nositel inovací v rámci podnikových aplikací, které mají bezprostřední vliv na celkovou výkonnost podniku. V dnešní době plné překotných technologických novinek, ani nelze jinak.

Jak se před pár dny svěřil IT manažer společnosti Chiquita Brands, nám dobře známé ze slupek banánů a sladkých ananasů, Kevin Ledford, internetovému serveru GigaOM – firma dnes spravuje heterogenní prostředí in-house aplikací s cloudovými platformami typu Workday (HR, talent mgmt., mzdy) nebo Tidemark (BI). Nicméně všechny nové aplikace vybírá firma pouze mezi dodavateli cloudových řešení. Bezchybnou spolupráci programových prostředí z obou světu, on-premise i on-demand, zajišťuje výkonná a flexibilní vrstva middleware, postavená na bázi WebLogic, dnes Oracle.

Firma však není přehnaně inovativní tam, kde to nedává žádný význam. Například fakturace a správa pohledávek se nezměnila za posledních 80 let, říká manažer, tak proč si pořizovat každých deset let nová řešení na podporu starých zaběhnutých funkcí?. A opět, solidní middleware vrstva dává firmě možnost provozu starých dobrých aplikací v kombinaci s posledními trendy vycházejícími z prostředí cloud computingu.

Ledford dobře ví, že pragmatický IT manažer citlivě vnímá požadavky svých interních zákazníků z řad liniových byznys útvarů a snaží se jim vyhovět. K tomu dodává: Pokud budete zarputile trvat na provozu někdejších střediskových počítačů, které už nikomu nevyhovují, začnou se ostatní dívat kolem – a nakonec si to stejně udělají po svém.

 

Napsáno pro ICT Revue, Únor 2014

Český internet: Vláda důvěru získá; nejvíce sympatií mají ženy

vlada

Valná většina uživatelů internetu, kteří se vyjadřují k politickému dění, věří, že vláda Bohuslava Sobotky důvěru sněmovny během dnešního hlasování získá. Z celkového počtu 77 479 diskusních příspěvků zachycených výhradně v souvislosti s vládou je celých 93 % spojeno s přesvědčením, že vláda ve sněmovně uspěje. Zbylých sedm procent diskutujících se domnívá, že vláda důvěru nezíská.

More…

Olympiáda v Soči: kritika hokejového trenéra, posměch Zemanovi a odmítání parku na Letné

Soči - cloud

Na která témata se letos nejvíce zaměřil veřejný diskurz na českém internetu právě v souvislosti s olympiádou? V období od 15. 12. 2013 do dnešního dne bylo zachyceno 128 942 diskusních příspěvků týkajících se olympijských her. Témata, která českým internetem v tomto kontextu zahýbala, shrnujeme do šesti hlavních okruhů.

More…