Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Duben, 2014

Co se děje v politice II.

Hned na úvod velké zjištění: Zeleným a pirátům, kteří se v předčasných volbách nedostali do sněmovny, se u veřejnosti dlouhodobě vede lépe než mnohým parlamentním stranám. Zemanovce se nepodařilo vzkřísit ani po vánočním projevu prezidenta a stejně jako uskupení Jany Bobošíkové strana skončila v propadlišti dějin.

More…

Co se děje v politice I.

Jedinečná analýza, jak se proměňoval vztah veřejnosti k jednotlivým politickým stranám v průběhu uplynulých sedmi měsíců. Nespokojenost, stížnosti, skepse, frustrace, optimismus, naděje, radost, důvěra i nedůvěra – to všechno se odráží ve veřejných debatách týkajících se politiky.

More…

Když data lžou III.

V posledním dílu si povíme, jak klamou grafy, v nichž se ignorují konvence. Bývá to jedna z nejzákeřnějších taktik, která je zcela v rozporu se standardními postupy.

More…

Když data lžou II.

Co se dá vyčarovat na ose y, jsme si ukázali minule, dnes se podíváme na kumulativní grafy.

More…

Když data lžou I.

Vizualizace dat je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které využíváme k analyzování dat. A že se s vizualizacemi dá „čarovat“, napadne jistě každého. Někdy se zmatení čtenáře dopustí nevědomky analytik, jindy se může jednat o promyšlenou manipulaci. Podíváme nyní se na tři z nejběžnějších způsobů, jak mohou být vizualizace zavádějící. Je hodně dobré o nich vědět.

More…

Největší sběratel dat na Facebooku: USA

Podle posledních údajů, které zveřejnil Facebook, se nejvíce dat o uživatelích této sociální sítě dožaduje vláda USA. Podívejte se na porovnání s ostatními státy. Mapa obsahuje data za celý rok 2013. Česká republika si vyžádala údaje ve 24 případech.

More…

Sociální CRM jako mainstream

Z fenoménu sociálního CRM (SCRM) se postupně stává hlavní proud. Mohou za to stále populárnější sociální sítě a rovněž on-demand (multitenant) CRM řešení. Jde totiž o mix z několika různých oblastí webu 2.0 a CRM. Podle analytiků rostou výdaje na SCRM mnohem rychleji než výdaje na tradiční CRM.

Základem tradiční formy CRM (Customer Relationship Management) je správa zákaznických kontaktů, na které stojí tři hlavní pilíře: řízení obchodních aktivit, marketingu a zákaznické podpory a servisu. Paradoxně a vlastně v rozporu s označením, zde ale nejde o vzájemný vztah či spolupráci se zákazníkem. Jde o transakční nástroj sloužící zejména k reportingu. To ale už dnes zdaleka nestačí. Chybí tu jedna nezastupitelná vlastnost, kterou musí disponovat každý dobrý obchodník. A tou je schopnost naslouchat zákazníkovi.

Sociální CRM mění transakční vztah s klientem v jeho přímou interakci. Transformuje firemní příznivce a fanoušky na zákazníky a spřízněné obhájce. Zákaznická komunikace tak dostává další rozměr. Ten nyní stojí v samotném centru a pomocí sociálních platforem (chaty, blogy, diskusní fóra, sociální bookmarking, Facebook, Twitter, LinkedIn, apod.) může být snadno vtažen do firemního dění a aktivně se účastnit spolupráce se svým dodavatelem. Dostává se mu reálné možnosti k vylepšení a uzpůsobení svého produktu dle vlastních přání a požadavků. Tento způsob výměny informací mezi firmou a klientem se samozřejmě neobjevil až s propuknutím horečky sociálních sítí. Již dříve si, například, zákazník automobilky přes konfigurátor na webu mohl „navrhnout“ svůj vlastní vůz. Dnes se však komunikace a spolupráce se zákazníkem dostává do dalších pater.

Hlavní rozdíl mezi CRM a sociálním CRM je v tom, že zatímco u CRM udržuje data o zákaznících obchodní zástupce nebo pracovník marketingu na straně dodavatele, jsou u SCRM zákaznická data aktualizována samotnými zákazníky. Ať už je firemní CRM spravované jakkoliv pečlivě a důkladně, kdo vám o zákaznících, jejich náladách, nápadech a chování řekne víc, než oni sami? Třeba na Facebooku, Twitteru, LinkedIn či na svém blogu? Významnou podpůrnou funkcionalitou SCRM systémů je možnost využití mobilních aplikací a uživatelské přístupy z libovolného mobilního zařízení.

To je ve světe CRM významná změna, zvlášť když uvážíme, že jednou z největších bolestí firemního CRM je vkládání a udržování kontaktů a zákaznících dat vůbec. Na rozdíl od účetních spravujících v podnikových systémech finanční agendy, mají obchodníci jistou resistenci k sdílení svých kontaktů s ostatními kolegy. Z tohoto pohledu jsou vděčnými uživateli pracovníci helpdesku servis desku, kteří jsou rovněž velmi disciplinovanými uživateli CRM.

Tím, že SCRM je úzce spojeno s novými technologiemi, dodavateli v této branži jsou zcela jiné firmy, než ty obecně známe z oblasti standardního CRM. Jde o firmy přicházející z oblasti služeb Web 2.0 a samozřejmě cloud computingu. Ty se ale pomalu stávají součástí nabídky všech dnešních velkých hráčů CRM, jakými jsou Oracle, SAP, Microsoft, IBM, Amdocs anebo SAS. Všem s jistotou dominuje Salesforce.com.

 

Napsáno pro Connect, duben 2014

Minimální mzda v zemích EU

Porovnání výše minimální mzdy v jedenadvaceti zemích Evropské unie přinášíme podle posledních dat Eurostatu a přepočtu na koruny, který provedl deník Aktuálně.cz. Ten rovněž upozorňuje, že Německo bude 22. zemí unie, která zavede plošnou minimální mzdu. Česká republika má čtvrtou nejnižší minimální mzdu z porovnávané jedenadvacítky. V grafu níže můžete přepínat mezi hodinovou sazbou a úhrnnou měsíční mzdou.

Vizualizace: Yeseter Now

More…

Vývoj nezaměstnanosti v krajích 2005 – 2012

Ukázka, jak funguje jeden z vizualizačních nástrojů, na které upoutáváme ZDE. V tomto případě jde o Google Data Explorer s daty od Českého statistického úřadu.

More…

Průzkum: Reakce na příchod Amazonu do ČR jsou spíše negativní

Téměř tři čtvrtiny internetových uživatelů odmítají plánovanou výstavbu logistického centra americké internetové společnosti Amazon v ČR. Častým názorem je, že Amazon nepřinese žádnou přidanou hodnotu v podobě nových technologií nebo vývoje, ale pouze pracovní místa pro nekvalifikovanou pracovní sílu. Sedmnáct procent lidí příchod Amazonu vnímá pozitivně, devět procent neutrálně. Vyplývá to z analýzy společnosti Yeseter Now, která zahrnula 26.000 příspěvků navázaných na články zpravodajských webů.

More…